Teman-temanku

Saturday, April 4, 2009

10 JENIS ORANG ISLAM YANG KEJAM


Sufyan Atsauri berkata:"Sepuluh macam daripada
kekejaman ialah:
1.Seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri,dan
tidak mendoakan untuk
anak-anaknya dan kaum mukmin.

2.Seorang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi tiap
harinya tidak
membaca seratus ayat.

3.Seorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak
sembahyang dua
rakaat.

4.Seorang yang berjalan melalui kuburan kemudian
tidak memberi salam
dan mendoakan ahli kubur.

5.Seorang yang sampai di suatu kota pada hari
Jumaat kemudian tidak
sembahyang jemaah.

6.Seorang yang di daerahnya didatangi oleh seorang
alim, tiba-tiba
tidak mahu belajar apa-apa daripadanya.

7.Dua orang yang bertemu di perjalanan dan
masing-masing tidak
menanyakan nama kawannya itu.

8.Seorang diundang pada jamuan tiba-tiba tidak
datang.

9.Pemuda yang tidak ada kerja dan tidak mahu
belajar ilmu dan
kesopanan.

10.Seorang yang kenyang sedang dia tahu bahawa
tetangganya lapar,
tetapi tidak diberi dari makanannya itu.

Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w.
bersabda, "Sampaikanlah
pesanku biarpun satu ayat..."

No comments:

Post a Comment

Follow by Email